[Cần bán] Dọn nhà thanh lý mũ bảo hiểm và giày vải.