Lập team đi Ladakh ngày 05/10 đến 15/10/2018

ducnam00

Phượt tử
#1
Mình đang có plan đi Ladakh mùa thu, mùa này lá vàng đẹp và tuyết bắt đầu rơi.
Bạn nào có hứng thú thì lập team đi cho vui và dễ thuê local tour guide. Chi phí khoảng 1000 usd bao gồm vé mb. Mọi người có thể tự chọn lịch bay cho giá rẻ và tập trung ở Delhi bay chung chuyến nội địa sáng ngày 06/10.
05/10 – HCM đi KL và KL đi Delhi
06/10 – Sáng bay đi Srinagar
07/10 – Srinagar – Kargil và Kargil – Leh
08/10 – Leh (around Leh)
09/10 – Leh – Pangong (sleep 1 night)
10/10 – Pangong – Kyagartso – Tsomoriri (sleep 1 night)
11/10 – Tsomoriri – Tso Kar – Tanglangla - Leh
12/10 – Leh – Nubravalley (sleep 1 night)
13/10 – Nubravalley – Leh
14/10 – Leh – Delhi and Delhi – KL (at night)
15/10 – KL – HCM
Bạn nào có nhã hứng tham gia chung cho vui thì lập group fb để tiện lên plan nhé.
https://www.facebook.com/nguyenducnam111
 

Top