What's new
A
Reaction score
16

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Mình ở SG. Cũng không biết nói giá là bao nhiêu nữa.
    Giá mình mua ở USA là HP-Ipaq 111: 330USD, Holux 236: 70 USD (03/2008). Thật sự là rất ít khi sử dụng nên còn rất mới.

    Bạn thấy mua khoảng bao nhiêu là hợp lý. Nếu thiện chí thì mình bán rất nhanh.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top