What's new
A
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • 2 topic của mình bán 2 mặc hàng khác nhau.

    1/ Găng tay chống nắng chuyên dùng
    2/ Khăn đa năng toàn quốc - chất lượng Hàn Quốc

    Nhưng 1 topic đã bị chuyển (Khăn đa năng toàn quốc - chất lượng Hàn Quốc) nhưng khi mình vào topic đó thì lại vào trang của topic còn lại (Găng tay chống nắng chuyên dùng). Xin Mod giải thích và hướng dẫn xử lý trường hợp này.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top