What's new
auvinhlong
Reaction score
8

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bạn ơi, phòng 500k/4 người thôi, nhưng ở đó có phòng 03 giường lớn cho 06 người đó, ở thêm thì mình không biết. Trong tuần giá có thể thấp hơn cuối tuần nhé. ^_^
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top