What's new

Recent content by behatdua

  1. B

    [Cung TM] Nhờ tư vấn giúp lịch trình đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Lý Sơn trong 5 ngày 4 đêm

    Nhờ tư vấn giúp lịch trình đi Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Lý Sơn trong 5 ngày 4 đêm Em xin chào các Anh/ Chị trong diễn đàn, Cuối tuần sau, em sẽ có một chuyến đi Đà Nẵng 5 ngày 4 đêm. Nhóm của em có 4 bạn nữ và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm đi du lịch ĐN lần nào. Nên em viết lên đây, rất mong...
Top