What's new

Recent content by beheou83

  1. beheou83

    Phú Yên - mảnh đất nặng ân tình

    Ngày không vội vã, lại nhớ về những thời điểm đã qua, những nơi mà mình đã đến và những người bạn mà duyên may đã đưa mình gặp gỡ trên bước đường phiêu du. Thoạt đầu beheou định viết 1 bài hồi ức về xứ Nẫu, vì beheou cũng đã được đi qua các vùng được gọi chung là Nẫu (Khánh Hòa, Tuy Hòa, Quy...
  2. beheou83

    Một thoáng miền Tây

    Đi cũng vài miền, nhưng chưa bao giờ ngồi viết hồi ức vì lười, và vì sau mỗi chuyến đi, cảm xúc trên bước đường phiêu du cũng đã qua, chỉ còn lại những cuộc chiến cơm, áo, gạo, tiền thường nhật... Ngày rãnh rỗi, chia sẻ với mọi người về 1 thoáng miền Tây, góp thêm tí động lực cho các bạn đang...
Top