What's new
Bigbird
Reaction score
65

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Em Hangtoe đây ạ. Em đang cần nhờ t/y mấy việc ở bển đây, tháng 4 định sang Barca mà bọn ĐSQ ở HN làm tình làm tội ghê quá, bọn điên :| Lúc nào ol ới em nhát (YM thuyhang_do) nhá!
    hace 3años, estaba en Barcelona. ahora no
    Hay muchos vietnamitas en Barcelona, busca los
    chú học ở barca hả? Học jì vậy chú? Tui ở barca chán như con dán mà kiếm hôk ra 1 mống vnese nữa, đâm ra mi espanol ha estado mejor
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top