What's new
BlueGeo
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đi chơi không quên nhiệm vụ, tìm xem xung quanh có cái gì lụm được hay không? ^^ ;)
    Chuẩn bị cho một chuyến đi: mấy bộ quần áo, đôi giày, vài món đồ linh tinh, thế là xong...(BB)
    Trước giờ đi các nơi chỉ biết cắm đầu nhìn 3 thứ: mặt đất, la bàn và bản đồ. Bây giờ nhận thấy ngoài ba thứ đó còn nhiều thứ để nhìn, để ngắm...^^(NT)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top