What's new
Bụi Trần1
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Bọn mình cũng đang trống 1 xế 2 ôm. Bạn liên hệ với bạn Vân đăng ký rồi đóng phí nhé (thông tin về bạn Vân có ở topic). Có vài bạn đang dập dòm. Ai chuyển phí trước thì bọn mình nhận trước (vì đã chốt đoàn, bọn mình còn phải đặt chỗ ở, lo đồ ăn uống hậu cần, đoàn lại rất đông nên cần ổn định sớm)
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top