What's new
buidoicali
Reaction score
159

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bác buidoicaly.
    Mình vào topic "Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên" và thấy phần đăng ký thành viên của bác viết toàn bằng tiếng việt không dấu, không đúng quy định của diễn đàn. Mình báo bác để bác vào sửa lại thông tin cho chuẩn nhé.
    nice
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top