What's new
Bỷm
Reaction score
3

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Đề nghị bạn đọc kỹ nội quy diễn đàn và tự sửa các bài viết của mình vì có quá nhiều từ viết tắt, không viết hoa phù hợp.
    Mình đã khôi phục lại bài viết của Bỷm và nhắc nhở lần thứ 2. Hy vọng điều này không làm hạn chế tâm huyết của bạn.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top