What's new
CaVicu
Reaction score
22

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi hi, cảm ơn Justin nhiều lắm, có địa chỉ nhà nghĩ rồi, khỏe quá,,,giờ tìm thêm thông tin xe cộ nữa là cơ bản,,,từ giờ tới đó còn nhiều thời gian,,,,Nếu có gì sẽ làm phiền Justin nữa...Một lần nữa xin cảm ơn nhiều
    Cứ ra ngoài Bus Station là có nhiều hãng xe để lựa chọn... do mình k đi Genting từ MKL nên không rõ khung giờ chạy. Bạn có thể lên web của hãng Delima tại malay xem thử nhé! :D
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top