Recent content by chauha

  1. chauha

    [Chia sẻ] Trường Sa...... không xa

    Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 đã xác định: phải phấn đấu để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội...
  2. chauha

    Điều cuối cùng bạn làm trong năm 2008

    Em xin mạn phép mở cái topic này, ko đúng, ko hợp lệ, thì các Mod có thể move hoặc delete ạ:) Tự nhiên ngồi nghĩ vẩn vơ cả năm qua mình đã làm những gì, ngẩn ngơ mãi mà chả nhớ ra cái gì, cuối cùng chỉ nhớ lại được mỗi một việc cuối cùng đã làm là đi mua một cái quạt sưởi để về sưởi cho đỡ...