What's new

Recent content by cherry_vn

  1. C

    [Chia sẻ] Đi tìm bình minh ở Bagan (Myanmar) - 5N4D

    Một ngày đẹp trời tháng 11/2016 , đứa bạn chợt nhắn tin Gà: “Du lịch không gái?” Ù: “Ừh, đi đâu? Bao giờ?” Gà: “Tháng 12 ngay và luôn. Xmas? Đi đâu được nhỉ?” Ù: “Chơi luôn… hay Myanmar nhỉ?” Thế là chốt lịch, book vé ngay và luôn rồi mới tà tà ngâm cứu về chân trời mới này. Lịch cuối cùng...
Back
Top