What's new
chicken82
Reaction score
1

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Uhm bão to lắm đi đâu họ cũng nhắc typhoon về nhanh ko thì JR nó hoãn chuyến. Vậy mình sẽ chỉnh lại ảnh, tháng 11 mình lại có cơ hội đến hokaido lần nữa hi vọng ko quá lạnh như lần trc !! Bài hát bạn up lên hay lắm, ở đây suốt ngày phải nghe K pop korea style !!
    Đang ở Tokyo hả bạn, bên VN cũng đang áp thấp nhiệt đới nè. Bạn up vài hình ảnh về Nhựt Bổn cho mọi người xem với. À khi up ảnh thì mình có chỉnh size: 800 x 600
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top