Recent content by congchuadiana

  1. C

    Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!!

    Nhật ký Kuala Lumpur – Penang, đi để thấy con người nơi đây nhiệt tình biết bao!!! Plan A: Book vé máy bay -------------------------------------------------- (Nói trước với các bạn đây là lần đầu tiên tui đi Malay, nhờ hướng dẫn của anh chị em nhà Phượt, tui tích cóp được mấy kinh nghiệm quý...