What's new
danganhkd
Reaction score
32

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn.

    Tôi đóng topic vì theo yêu cầu của chủ topic vì chính chủ topic tạo ra và có quyền yêu cầu đóng lại.

    Tôi sẵn sàng mở lại topic đó nếu như có sự đồng ý của chủ topic. Bạn có thể trao đổi với chủ topic để xem xét việc tiếp tục mở hay đóng.

    Thân.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top