Recent content by davidpham

  1. davidpham

    Thông Tin Nhóm PKM và Hồ Sơ Thành Viên

    Re: Thông Tin nhóm PKM và Thành viên Tên: Trường Giang Biệt Danh: Gấu Bự, Vít, Vịt.. Chỗ ở: HCM SN: 197x (đời cuối 7x) Nick phượt: davidpham