What's new
Death
Reaction score
500

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Tôi sử dụng Panoramio lâu rồi. Tuy nhiên cái "điểm danh" của bạn tôi chưa hiểu mục đích để làm gì ?
    í dà da..Tuy Hòa ha, khi nào cũng chạy ngang qua, mà...chưa bao giờ ghé.
    a ha..nhà này chưa có ai gõ cửa! Bóc tem..thích! Hì hì.:))
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top