What's new
ductrananh
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

 • Anh chỉ ước một thào nguyên đầy chó!
  Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
  Một dải Trường Sơn trồng đầy xả ớt.
  Một dòng sông chứa đầy CHIVAS!
  Ở nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
  Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em!
 • Loading...
 • Loading...
 • Loading...
Back
Top