Dương Seven

Chữ ký

(beer)Đi để yêu thương, đi để khao khát sống và đi để tìm hiểu chính mình.(beer)