What's new
H
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • chị cũng k biết đường, nhưng mà đi đông nên không sao đâu em, mình chỉ cần chạy theo 1 hay vài mục tiêu là được ^^
    em cảm ơn chị trước nhe!! có gì hôm off nếu dư xế thì em đi cùng.. tại em k rành đường nên cũng k dám chạy xe..
    bạn chị mới đăng ký nên chị sẽ đi chung với bạn chị, nhưng bạn chị cũng có thể làm xế được, nên nếu thiếu xế thì em đi với chị
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top