What's new
G
Reaction score
1,103

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Anh ya, em dự tính 1 cuộc leo núi bà đen trong tháng 9, thành phần cốt cán là những người tham gia chuyến NCT 28/9. Bắt đầu lên núi sau 18h đến đỉnh và xuống chân núi trước 6h sáng hôm sau. Anh tham gia nhen.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top