Recent content by godgift

  1. godgift

    Fansipan - khát khao chinh phục (13,14,15/9/2013)

    [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Fansipan - khát khao chinh phục (13,14,15/9/2013) Tình hình là em thân gái 1 mình từ SG ra Hà Nội từ 11-17/9. Rất rất muốn leo Fan nhưng tìm mãi chẳng thấy topic nào tổi chức vào đúng thời gian đó :( nên mạo muội lập Topic rủ rê anh chị em phượt tử cùng tham gia cho có bạn đồng...
  2. godgift

    [Báo cáo KQ] Chinh phục Bà Đen - Chung tay vì một điểm đến không còn rác (Nhóm Đỗ Lạ)

    [Báo cáo KQ] Chinh phục Bà Đen - Chung tay vì một điểm đến không còn rác (Nhóm Đỗ Lạ) HỒI ỨC CHUYẾN ĐI " CHINH PHỤC BÀ ĐEN ĐỦ 4 ĐƯỜNG - CHUNG TAY VÌ 1 ĐIỂM ĐẾN KHÔNG CÒN RÁC" Bà Đen trong tôi là cái nắng hừng hực của những ngày tháng 3, là đá chênh vênh trắc trở, là những gương mặt, hình ảnh...