h0bby

I was born intelligent but education ruined me.
Birthday
13-12-1984 (Age: 35)
Website
http://www.facebook.com/cuongsalem

Chữ ký

Muốn nhanh cứ phải từ từ ;)

Người theo dõi bạn