What's new

Ha Zin

Vừa già vừa xấu đã đầu gấu lại còn kiêu

lang thang đây đó lượm lặt cảm xúc và ký ức

Chữ ký

Đơn giản chỉ là đam mê

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top