What's new

Recent content by habilis

  1. H

    [Tổng hợp] Tìm bạn đạp xe dạo chung ^^

    Em là mem mới sn 94, nói trước để có gì dễ xưng hô. Em ở gần bến xe miền Đông và rất thích đạp xe nhưng đa số là vào buổi sáng 4h30 đến 5h vì ban ngày và buổi tối xe đông, khói bụi mịt mù đạp không thư giãn mà chỉ thấy mệt thêm. Ngày trước em cũng đi nhưng vì bận một thời gian nên nghỉ. Sau thấy...
Top