What's new
HanyPham
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Happy New Year,
    Về form phần lưu trú thì bên Nhật đã điền hết cho a rồi, tuy nhiên theo a biết thì e nên booking trước nơi ở thì sẽ thuận tiện hơn, với lại khi du lịch tự túc khi làm thủ tục với Hải Quan Nhật thì lúc nào nó cũng hỏi e ah.
    A đã đi 2 lần, lúc nào thằng Hải Quan cũng hỏi a sơ bộ về chỗ ở cả!
    Good Luck!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top