What's new

Recent content by hautruong0914

  1. hautruong0914

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn nữ đồng hành đi taipei - tainan từ ngày 11/11/2018

    Mình là nữ, 22t, vẫn chưa chốt ngày chính xác nhưng đang lên kế hoạch từ ngày 11/11, nếu bạn nữ nào cũng có ý định thì mình đi chung ha! :)
  2. hautruong0914

    [Chưa chốt đoàn] Tìm Army đồng hành đi concert của BTS ở Amsterdam ngày 13/10.

    Mình là nữ, 22t, sẽ đi concert ở Ams ngày 13/10, nếu bạn nào cũng đi vào ngày hôm đó thì mình join ha :)
Top