[Chưa chốt đoàn] Tìm Army đồng hành đi concert của BTS ở Amsterdam ngày 13/10.

hautruong0914

Phượt tử
Mình là nữ, 22t, sẽ đi concert ở Ams ngày 13/10, nếu bạn nào cũng đi vào ngày hôm đó thì mình join ha :)