Recent content by Hiền Diệu

  1. Hiền Diệu

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Mình cũng giống như kakathinh. Không biết khi nào mới có dịp ra đảo Trường Sa thân yêu!!!