What's new

imim

Birthday
18-07-1977 (Age: 46)

Chữ ký

Đường đi không khó, chỉ ngại lòng người khó.
Chỗ ấy không quá vui, chỉ là lòng người thấy vui.

Following

Người theo dõi bạn

Back
Top