What's new

Recent content by janchoy

  1. janchoy

    [Chia sẻ] Giao mùa Phú Quốc

    Mình vừa đi Phú Quốc về, cảm nhận là rừng vàng biển bạc :D nhưng dịch vụ du lịch còn thiếu thốn nhiều quá. Các thông tin về ăn uống ngủ nghỉ có nhiều rồi nên mình chỉ cung cấp thêm một số thông tin mình trải qua sau chuyến đi vừa rồi. - Đi lại, giao thông trên Đảo chưa đồng bộ, lúc thì đường...
Top