What's new
javile
Reaction score
26

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi Javile

    Mình thấy bạn đang phân vân vụ đi Nha Trang hả, không biết bạn có đọc về 2 trip này của Deny chưa? Deny đi cực đông: http://www.phuot.com/threads/11183

    Mình đang tính tham gia 2 ngày đầu với nhóm Green Tea và 2 ngày sau đi Cực đông. Không biết bạn đã tính đi đâu chưa?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top