What's new
J
Reaction score
1

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Hi bạn. Có mấy xế đã đăng kí, nhưng hiện giờ vẫn chưa confirm với mình. Nốt ngày hôm nay, thì mình sẽ ghép lại ôm cho bạn nhé. Thông cảm nhé. Nếu bạn gọi mình sớm hơn, thì vẫn để bạn trong danh sách thôi.:(
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top