What's new
kakathinh
Reaction score
422

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • anh chèn chữ ký trên hình bằng PS ah, anh tạo 1 action sau đó cứ thế mà dẫn đường cho PS nó tự làm, cũng có vài phần mềm tạo chữ ký trên hình nhưng anh không sử dụng, nếu có dịp anh có thể hướng dẫn làm trên PS
    Đồng chí về rồi à? Lúc về biển êm hay biển động hả anh?
    Chúc mừng sinh nhật anh! 1 ly beer mừng tuổi mới nhiều thành công mới. Cheers!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top