Recent content by khanhth

  1. K

    [Hỏi đáp] luyện tập tim khoẻ

    Gần đây mình mới mua smartband có chức năng theo dõi nhíp tim để tập luyện. Mục đích cho tim khoẻ, nhưng mà nói vậy thôi chứ chưa biết phương pháp cụ thể thế nào cho hiệu quả. Anh em có kinh nghiệm, giáo án luyện tập thế nào đê tim khoẻ xin chỉ giúp! Mình...
  2. K

    [Hỏi đáp] Tuổi thọ các món đồ trên xe đạp

    Gần đây mình mới đạp thường ngày luyện tập sức khoẻ. Mặc dù xe không phải xe đạp thể thao nhưng tìm hiểu thấy món này cũng có máu ăn chơi (hao tài). Dù tư tưởng hơi dao động qua ăn chơi, nhưng mình vẫn chưa "vung tay quá trán" lần nào. Mình có một câu hỏi mong anh em đạp xe lâu năm trả lời, mình...