What's new
K
Reaction score
345

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Tôi thấy hiện nay cần nhiều hướng dẫn viên du lịch ở VN cho khách Nga , nhất là ở Nha Trang, Bình Thuận đấy
    Chúc Khmerka thành công
    vâng, em cũng thấy số của em gắn liền với VN nhưng em chưa biết tương lai sẽ làm gì )))
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top