What's new
KinKin
Reaction score
4

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • e hay đọc phần hồi ức về các chuyến đi nên có biết đội Gà lâu rôi, nhưng k có việc j nên cũng k liên lạc mà, hòi tháng 9 bọn e đi HG nhưng e k phải ban tổ chức nên cũng k liên lạc với đội Gà. mà Gà nhà mình chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong chuyến đi HG, thanks cả đàn gà nha!
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top