What's new

Koolinator

Phuot, Cafe, Nhau,Gym
Location
Saigon

Chữ ký

Có beLIEve thì có LIE, Có friEND rồi cũng END, Là lOVER thì cũng OVER, Có wIFe thì vẫn có IF, chỉ có Phượt thì Ơ... PH ỰT hoài không chán :LL

Người theo dõi bạn

Top