What's new
Toàn Thắng
Reaction score
107

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • A Thắng, e đăng ký đi Cam 16-21/12. E đã PM lại YM, đt. Có gì anh PM cho e biết để e còn đóng xiền nữa. Anh ghi PM cho F1 nhưng e không biết F1 là ai hết.
    Có lý do gì đặc biệt để bác phải hỏi luôn như vậy không?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top