Recent content by LeQuyen1512

  1. L

    [Chia sẻ] Hành Trình Việt Nam – Nhật Bản 10 ngày (Tokyo, Fuji, Osaka, Kyoto và Sapporo)

    Cảm ơn bạn đã viết rất cụ thể! bọn mình mấy hôm nữa cũng bắt đầu đi chơi JP. Cho mình hỏi bus JR bạn đi ở KYoto từ ga JR đến chùa Vàng là bus số mấy vậy?