What's new
Lyz
Reaction score
0

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • - Mình muốn xin visa qua Úc đễ thăm bạn gái mình.bạn gái mình đã định cư bên Úc,không biết bây giờ bạn gái minh viết thư mời mình qua,thì có kết quã cao hơn không ?
    - và tình trạng cũa mình là,mình không có đi làm,chĩ phụ giúp gia đình,và mẹ mình sẽ mỡ thẽ bank cho mình bõ vào 200 triệu VNĐ,nhưng hiện tại mình không biết phãi làm sao.Anh Em có thễ giup mình gấp tư vấn dùm mình được không,Mình ỡ HCM
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top