What's new

Recent content by masara

  1. masara

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Hình như mấy anh đi chuyến này để phục vụ Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI vừa qua thì phải! Trong thời gian đó, có nhiều bài viết về ý kiến của các cư dân cũng như các chiến sỹ sống trên các đảo của ta về Đại hội. Tôi cũng có nghe anh bạn kể về chuyến đi đầy gian khổ này của các anh. Có...
  2. masara

    10 ngày đến Trường Sa - xa và gần

    Bác dudu08 viết về Hoàng Sa rất hay, mình mong một lần không xa được đứng trên mảnh đất này.
Top