Recent content by minhvu10108040

  1. M

    [Chia sẻ] Khám Phá Ma Rừng Lữ Quán - 1 góc trời Âu giữa rừng già (Tháng 1-2018)

    Khám Phá Ma Rừng Lữ Quán - 1 góc trời Âu giữa rừng già (Tháng 1-2018) [Xin Phép Admin] CHIA SẼ CHUYẾN ĐI ĐẦU NĂM CỦA MÌNH:) MA RỪNG LỮ QUÁN - ĐÀ LẠT 1 -2018 Đầu năm nay, mình từ Sài Gòn quyết định đi 1 chuyến từ Sài Gòn - Đà Lạt ( SG-DL). Thực sự thì tới phút cuối mình mới quyết định Đi Đà...