Mossa

travel

Chữ ký

Mỗi khi có thể, bạn hãy đi tới một nơi mà chưa từng đặt chân đến hay trở lại nơi mà bạn đã từng đi qua để cảm nhận sự đổi thay và chiêm nghiệm ^^
Hãy là chính mình!
FB: Trang Mossa Ivc

Trophies

 1. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.
 2. 20

  Can't get enough of your stuff

  Your content has been liked 250 times.
 3. 15

  Seriously likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.
 4. 10

  I like it a lot

  Your messages have been liked 25 times.
 5. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 7. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 8. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.