Mossa

travel

Chữ ký

Mỗi khi có thể, bạn hãy đi tới một nơi mà chưa từng đặt chân đến hay trở lại nơi mà bạn đã từng đi qua để cảm nhận sự đổi thay và chiêm nghiệm ^^
Hãy là chính mình!
FB: Trang Mossa Ivc