What's new
N
Reaction score
1

Tường cá nhân Hoạt động gần nhất Postings About

  • Chào bạn không biết Là bạn đi chăng nào mua vé chăng đo hay sd JR pass vạy . Phi di lai bên này Kha mắc nen Minh nghi La bạn nen dung JR pass de tiet kiem Phi di lai . 12/11 thi ban bay ve vn con Minh thi toi 10/11 moi xuất phát di tu fukuoka vay Minh co the tham gia cung ban ngay 11 được ko ?
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Back
Top