Người Nhà Quê

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao!...
Birthday
December 19
Location
Cần Thơ

Chữ ký

Thông tin về Phượt Thiện Nguyện từ tháng 11.2011 xin mời xem tại đây:
http://www.phuot.vn/threads/28710-Phượt-thiện-nguyện​