Recent content by nhattao1992

  1. N

    [Hỏi đáp] Vấn đề đi Cần Giờ vào lúc chập tối.

    Mình định đi cần giờ vào khoảng thời giản 19h tối. Mình muốn hỏi là: 1. Phà lúc đó còn hoạt động không? 2. Khi đi như vậy thì có nguy hiểm cho bản thân ko vậy? Do có công việc nên mình không thể đi sớm hơn dc. Không biết khi đi tối vậy có nguy hiểm lắm không (sợ cướp vì mình nghe nói cần giờ...
  2. N

    [Hỏi đáp] Đèn xe

    Không biết các phượt thủ nhà ta khi phượt thì đèn xe các bạn có thay đổi gì không nhỉ. Mình thì hiện đang xài LED cũng khá ổn. Sáng hơn. Nhưng bất cập là đi mưa, và sương thì bó tay. Mong nhận dc sự chia sẽ từ các bạn để mình có thể chuẩn bọ tốt nhất về phần ánh sáng khi phượt cũng như tham gia...